Aktai, paraiškos, žiniaraščiai, sutartys, blankai

Aktai
Paraiškos
Žiniaraščiai
Sutartys
Kiti blankaiAktai
Atliktų darbų aktas
Darbų aktas, forma 3
Darbų perdavimo, priėmimo aktas
Degalų nurašymo aktas
Energetiko medžiagų nurašymo aktas
Gamybos aktas
Ilgalaikio turto perdavimo aktas
Kuro ir tepalų nurašymo aktas
Mašinos remonto detalių nurašymo aktas
Medžiagų mechanikos dirbtuvėse nurašymo aktas
Objekto perdavimo aktas

Į viršų


Paraiškos
Klojinių užsakymo paraiška
Medienos gaminių paraiška
Metalo gaminių paraiška
Pirkimo paraiška mėnesinė
Skardos gaminių paraiška

Į viršų


Žiniaraščiai
Atsiskaitymo su tiekėjais žiniaraštis
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo žiniaraštis
Mechanizmo darbo laiko, degalų žiniaraštis
Mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis

Į viršų


Sutartys
Darbo sutartis
Įrangos nuomos sutartis
Laidavimo sutartis
Materialinės atsakomybės sutartis
Nuomos sutartis
Panaudos sutartis
Priedas prie sutarties
Rangos sutartis
Statybos darbų vadovo pareiginė sutartis
Sutartis
Visiškos materialinės atsakomybės sutartis

Į viršų


Kiti blankai
Atestavimo kortelė

Atsiskaitymo lapelis
Darbo grafikas
Darbo sutarties nutraukimo forma
Įgaliojimas
Įrangos nurašymo forma
Įsakymas dėl nuobaudos
Kelionės lapas
Lengvojo automobilio kelionės lapas
Mechanizmų užsakymas
Papeikimas
Paskyra
Pranešimas apie darbuotojų vykimą į komandiruotę
Prašymas
Priedas prie kelionės lapo
Statybvietės išlaidų detalizavimas
Valandinė darbų ataskaita
Vertinimo kortelė

Į viršų

Papildomas meniu